News
| Media Reports

Notice 1 藍循、聖三一堂﹕普教中 提升普通話溝通能力

        2018-4-24


Notice 1 歡迎香港中華教育文化交流基金會蒞臨京旺小金星幼稚園參觀交流

        2018-4-4


Notice 1 香港教育代表團走進昌盛園小學

        2018-4-3


Notice 1 聖三一堂小學 戲劇融入教學 扮鬼扮馬 趣學英文

        2018-2-27


Notice 1 香港聖三一堂小學師生參觀中國地圖文化館

        2017-12-29


Notice 1 同聚大北實,共用中華情——香港聖三一堂小學師生來我校參觀交流

        2017-12-25